Sunday, June 18, 2017

व्यापाऱ्याचा पुरस्कार की पुरस्काराचा व्यापार

साहेबांना "पद्मविभूषण" मिळाला. एकाच माऊलीच्या तीनही मुलाना "पद्म" पुरस्कार मिळणे म्हणजे काही साधे काम आहे की काय? आता "बाकीचे दोन कोण?" असा प्रश्न विचारून लाज काढू तसेच घालवू नये. तसेच "समर्था घरचे श्वान" असे म्हणून हिणवू देखिल नये. असते एखाद्या आडनावात धमक!!
आता महाराष्ट्रातली धरणे "स्वकष्टाने" भरून त्यातून मौलिक रत्ने काढणाऱ्या, आमच्या "प्रमप्रीय, प्रमपूजनीय" वगैरे अशा दादांना "भारतरत्न" कधी मिळतो त्याची उत्कंठा लागून राहिली आहे.
त्याच बरोबर, अत्यंत विषारी अशा "दस नंबरी" नागांशी आपल्या मानवी "सुळ्यांनी" अव्याहत टक्कर देणाऱ्या ताईना गेलाबाजार "परमवीर" नाहीतर "अशोकचक्र" कधी मिळतो त्याची देखिल उत्कंठा आहे ती वेगळीच!!
बाकी राष्ट्रवादीची गोधडी (कृपया "गधडी" असे वाचू नये) भाजपाच्या सोप्यात (म्हणजे मराठीमध्ये "लिविंगरूम" मधे) पसरून सेनेचा तक्क्या-लोड करायची किंमत "पद्मविभूषण" वर तुटली म्हणजे मोदींची कमालच म्हणायची!!
आता फिरा राहिलेले दिवस मिशीला कोकम लावून "तूप तूप" म्हणत!!
शेवटी बेपारी ते बेपारी आणि बिगारी ते बिगारी..काय म्हणतां?

No comments:

Post a Comment