Tuesday, March 24, 2009

एक होती आजी ....

कापुसलेल्या केसांची
कर्दमलेल्या शालीची
सुरकुतलेल्या मायेची
एक होती आजी ....

जुन्या पुराण्या पोथ्यांची
चुडा भरल्या हातांची
टोप पदरी लुगडयाची
एक होती आजी ....

तुकोबाच्या गाथेची
मनाच्या श्लोकांची
हरीच्या पाठाची
एक होती आजी ....

वाकलेल्या पाठीची
आजोबांच्या काठीची
सुन्ठेच्या चिमटीची
एक होती आजी ....

साखरेच्या खड्याची
खारकेच्या तुकड़याची
बोटभर गुलकंदाची
एक होती आजी ....

साठलेल्या क्षणांची
गोठलेल्या व्रणांची
सोनसावळ्या कणांची
एक होती आजी ....

एक होती आजी
आठवांच्या गाठोड्याची
आसवांच्या उशाशी
डोइवरल्या हाताची
एक होती आजी ....