Thursday, January 29, 2009

आसक्त चांदण्यांचा...

आसक्त चांदण्यांचा प्रच्छन्न नाच पाहे
ती मूकही परन्तु हलकेच वाट चाले ......


विश्वस्वधर्म सूर्ये व्याकूळ गूढ़ गाजे
अनिलासवेच अश्रु लाटात मुक्त वाहे .....


तिमिरासवेच आता निमिषार्ध तु रमावे
ते रम्य बिम्ब क्षितीला नेत्रात साठवावे .....


क्षण एकटा कधीचा बिलगून आस राहे
ती मूकही परन्तु हलकेच वाट चाले ......


विश्वस्वधर्म सूर्ये व्याकूळ गूढ़ गाजे
ती मूकही परन्तु हलकेच वाट चाले ......

Sunday, January 25, 2009

काळाचिये गती

काळाचिये गती

दिनांच्या आहुती

दिन की दीन

दोही समान गती ....

व्यापिली समष्टी

भोगली यथार्थी

अस्थीची निष्पत्ती

दोही समान गती ....

Tuesday, January 20, 2009

नाग म्हणाला उंदराला

नाग म्हणाला उंदराला
दोघ जावुया जेवायला ...........


तुला मस्त दाणे देतो
गरम चणे फुटाणे देतो
तु घाबरतोस कशाला? ...........


उंदीर म्हणाला नागाला
माझा बा तुझ्या बानं
अन आजा तुज्या आज्याने खाल्ला
आता तु खाणार मला ...........


नाग लागला हसायला
हल्ली शिवाच्या गळ्यात बसतो
अहिंसा सत्य अस्तेय
उंदीर खात नाही म्हणाला ...........


घाबरू नको भिऊ नको
बिळात लपून बसू नको
मी तर तुझा मित्र
इकोनोमी डाउन म्हणाला ...........


उंदीर भोळा खुळवला
चण्या साठी चटावला
बीळ सोडून मागे बघत
फुटाणे शोधायला निघाला ...........


कसले चणे
कसले फुटाणे
चुकून दात लागला ...........


कसला शंकर
कसली इकोनोमी
बिचारा उंदीर
जय गणेश म्हणाला ...........

Monday, January 5, 2009

घर एकले

घर एकले आसुसलेले


आठवणीँच्या वाटेवरले.....


या वाटेची रीत आगळी


उगम अंत मज साठी जहाले


पोटामागे बांधून सारे


सर्वही माझे वाहून नेले


घर एकले आसुसलेले .....
Sunday, January 4, 2009

राजहंस ना गरुडही नाही...

राजहंस ना गरुडही नाही
काकबळीचा धनी मी
उच्चकुळीचा नाही
रूप रंग ना तानही नाही
एकाक्ष मजला
अर्ध सत्य पाही
पंख तोकडे झेपही नाही
मर्यादांचे पाश कितीही
मम आत्मा कुंठीत नाही
मुक्त मी निवृत्त मी
दोन शीतांची रीत जगाची
वसे आसक्ती जीवांची
साकल्य मी अभुक्त मी
राजहंस ना गरुडही नाही
मम आत्मा कुंठीत नाही

तारकेस आज

तारकेस आज

उल्का व्हावे वाटले

चमचमत्या नभापरी

धरेत जावे वाटले.....


युगे युगे आकाशाला

तेज बहु वाहिले

नजरेगणिक धरे संगे

गहिवर ते दाटले.....


अंधाराची वाट तिला ठाउक नव्हती काय

अंधाराचा अंत तिला ठाउक नव्हता काय


तेज तेच तरी तिजला

अन्तर आज उमजले

नभही तेच तरी तिजला

अधांतर गवसले.....


तारकेस आज
उल्का व्हावे वाटले

तारकेस आज

उल्का व्हावे वाटले.....
एकलं पान कुठेतरी...

एकलं पान कुठेतरी
एकटं एकटं चाललं होतं
गळालं होतं कधीतरी
उन्हानेही वाळलं होतं.....


कुणी मग त्याला सोबत केली
त्यानेही गती थोडी कमी केली
जीवाशिवाची साक्षही निघाली
अन वाट बापुडी एकली झाली .....
पान वळालं की वारं फिरलं
क्षणिक नातं क्षणात विरलं
वाटे संगे युगायुगांचं
गान फिरून भरून आलं .....
एकलं पान कुठेतरी
एकटं एकटं चालु लागलं......Saturday, January 3, 2009

दिव्य कणांचे संध्यासमयी..

दिव्य कणांचे संध्यासमयी सम्मेलन दाटे

निरोप घेत्या मित्राचे ते व्याकुळपण वाटे ...

अल्लड बाळे आवर शोके पुन्हा उद्या मी येत असे

रात्रीसमयी विरहावेळी चंद्र तुला मी देत असे ....

तप्त सुरानी दग्ध करानी दमलीस ग तु आज धरीत्रे

चंद्र तुला बघ हसवील फसवील पुन्हा उद्या मी येत असे ....

जमू लागले खग अंतरी निरोप देण्या आतुर झाले

इवलेसे ते परही त्यांचे क्षणाक्षणानी भरून आले ....

ऐक मैत्रयी उगाच रुसणे विरहाविण का प्रेम असे

अल्लड बाळे आवर शोके पुन्हा उद्या मी येत असे ....

दिव्य कणांचे संध्यासमयी सम्मेलन दाटे
निरोप घेत्या मित्राचे ते व्याकुळपण वाटे ...

Thursday, January 1, 2009

आम्ही लटिके ना बोलु

थोड़े मनातले थोड़े जनातले बोलु
चला मराठीत बोलु
आम्ही लटिके ना बोलु

साहित्य आमुचा श्वास रसिकावरी विश्वास
आम्हा शब्दांचा ध्यास
आम्ही लटिके ना बोलु
ज्ञानाची सखी तुकयाची आवडी
आम्हा मराठीत गोडी
आम्ही लटिके ना बोलु
शब्द शस्त्र आम्हा राही शब्दची शास्त्र
शपथ शब्दाची आम्हा
आम्ही लटिके ना बोलु
शूर वीर जगती विरती ऎसी मराठी माती
वेचू माणिक मोती
आम्ही लटिके ना बोलु
एके हाती रमणी अन दूजे हाती धरणी
ठाव मागतो रसिकाचरणी
आम्ही लटिके ना बोलु