Thursday, January 1, 2009

आम्ही लटिके ना बोलु

थोड़े मनातले थोड़े जनातले बोलु
चला मराठीत बोलु
आम्ही लटिके ना बोलु

साहित्य आमुचा श्वास रसिकावरी विश्वास
आम्हा शब्दांचा ध्यास
आम्ही लटिके ना बोलु
ज्ञानाची सखी तुकयाची आवडी
आम्हा मराठीत गोडी
आम्ही लटिके ना बोलु
शब्द शस्त्र आम्हा राही शब्दची शास्त्र
शपथ शब्दाची आम्हा
आम्ही लटिके ना बोलु
शूर वीर जगती विरती ऎसी मराठी माती
वेचू माणिक मोती
आम्ही लटिके ना बोलु
एके हाती रमणी अन दूजे हाती धरणी
ठाव मागतो रसिकाचरणी
आम्ही लटिके ना बोलु

1 comment: