Wednesday, August 31, 2011

मी गत-जन्मीची सखी

लेक लाडकी मी तुझी
ओळख मजला पुससी
शोध बापड्या जन्मांतरी
मी गत-जन्मीची सखी


गत जन्मी तू कृष्ण कानडा
राधा मी तर साधी भोळी
जीव लावूनी अज्ञाताला
निघून गेलास अवचित वेळी


त्याच क्षणी मी परब्रम्हाला
केली एक विनंती
फिरून दोघा जन्म मिळावा
याच धरती वरती


प्रियकर होणे पुरले मजला
लेक लाडकी झाले मी
लळा लावूनी जन्म भराचा
अवचित निघून जाईन मी


नाव राहिले लावायाचे
राधा विनवी पकडून बाही
कृष्ण कन्हैया पुरवीन ओढी
म्हणून जन्मले तुझ्याच पोटी


लेक लाडकी मी तुझी
ओळख मजला पुससी
शोध बापड्या जन्मांतरी
मी गत-जन्मीची सखी

मी गत-जन्मीची सखी

@@@@@@@@@@@@@@@@

निखील कुलकर्णी