Sunday, January 4, 2009

राजहंस ना गरुडही नाही...

राजहंस ना गरुडही नाही
काकबळीचा धनी मी
उच्चकुळीचा नाही
रूप रंग ना तानही नाही
एकाक्ष मजला
अर्ध सत्य पाही
पंख तोकडे झेपही नाही
मर्यादांचे पाश कितीही
मम आत्मा कुंठीत नाही
मुक्त मी निवृत्त मी
दोन शीतांची रीत जगाची
वसे आसक्ती जीवांची
साकल्य मी अभुक्त मी
राजहंस ना गरुडही नाही
मम आत्मा कुंठीत नाही

तारकेस आज

तारकेस आज

उल्का व्हावे वाटले

चमचमत्या नभापरी

धरेत जावे वाटले.....


युगे युगे आकाशाला

तेज बहु वाहिले

नजरेगणिक धरे संगे

गहिवर ते दाटले.....


अंधाराची वाट तिला ठाउक नव्हती काय

अंधाराचा अंत तिला ठाउक नव्हता काय


तेज तेच तरी तिजला

अन्तर आज उमजले

नभही तेच तरी तिजला

अधांतर गवसले.....


तारकेस आज
उल्का व्हावे वाटले

तारकेस आज

उल्का व्हावे वाटले.....
एकलं पान कुठेतरी...

एकलं पान कुठेतरी
एकटं एकटं चाललं होतं
गळालं होतं कधीतरी
उन्हानेही वाळलं होतं.....


कुणी मग त्याला सोबत केली
त्यानेही गती थोडी कमी केली
जीवाशिवाची साक्षही निघाली
अन वाट बापुडी एकली झाली .....
पान वळालं की वारं फिरलं
क्षणिक नातं क्षणात विरलं
वाटे संगे युगायुगांचं
गान फिरून भरून आलं .....
एकलं पान कुठेतरी
एकटं एकटं चालु लागलं......