Sunday, January 4, 2009

एकलं पान कुठेतरी...

एकलं पान कुठेतरी
एकटं एकटं चाललं होतं
गळालं होतं कधीतरी
उन्हानेही वाळलं होतं.....


कुणी मग त्याला सोबत केली
त्यानेही गती थोडी कमी केली
जीवाशिवाची साक्षही निघाली
अन वाट बापुडी एकली झाली .....
पान वळालं की वारं फिरलं
क्षणिक नातं क्षणात विरलं
वाटे संगे युगायुगांचं
गान फिरून भरून आलं .....
एकलं पान कुठेतरी
एकटं एकटं चालु लागलं......No comments:

Post a Comment