Tuesday, March 24, 2009

एक होती आजी ....

कापुसलेल्या केसांची
कर्दमलेल्या शालीची
सुरकुतलेल्या मायेची
एक होती आजी ....

जुन्या पुराण्या पोथ्यांची
चुडा भरल्या हातांची
टोप पदरी लुगडयाची
एक होती आजी ....

तुकोबाच्या गाथेची
मनाच्या श्लोकांची
हरीच्या पाठाची
एक होती आजी ....

वाकलेल्या पाठीची
आजोबांच्या काठीची
सुन्ठेच्या चिमटीची
एक होती आजी ....

साखरेच्या खड्याची
खारकेच्या तुकड़याची
बोटभर गुलकंदाची
एक होती आजी ....

साठलेल्या क्षणांची
गोठलेल्या व्रणांची
सोनसावळ्या कणांची
एक होती आजी ....

एक होती आजी
आठवांच्या गाठोड्याची
आसवांच्या उशाशी
डोइवरल्या हाताची
एक होती आजी ....

Sunday, March 22, 2009

यक्ष कधीचा उभा...

अगणित क्षणात काल राहिला

काल संपला आज उगवला

यक्ष कधीचा उभा...

हिरवी राने करपून गेली

रान पाखरे परकी झाली

यक्ष कधीचा उभा...

धुक्यात निजली रान शिवारे

अलगद वारे बकुळ शहारे

यक्ष कधीचा उभा...

उंच धुमारे गगन सावरे

घरट्या मधले भ्रूण भुकेले

यक्ष कधीचा उभा...

पापणीतली अल्लड नाती

काजळ वाती मिटून जाती

यक्ष कधीचा उभा...