Thursday, January 29, 2009

आसक्त चांदण्यांचा...

आसक्त चांदण्यांचा प्रच्छन्न नाच पाहे
ती मूकही परन्तु हलकेच वाट चाले ......


विश्वस्वधर्म सूर्ये व्याकूळ गूढ़ गाजे
अनिलासवेच अश्रु लाटात मुक्त वाहे .....


तिमिरासवेच आता निमिषार्ध तु रमावे
ते रम्य बिम्ब क्षितीला नेत्रात साठवावे .....


क्षण एकटा कधीचा बिलगून आस राहे
ती मूकही परन्तु हलकेच वाट चाले ......


विश्वस्वधर्म सूर्ये व्याकूळ गूढ़ गाजे
ती मूकही परन्तु हलकेच वाट चाले ......

No comments:

Post a Comment