Tuesday, January 20, 2009

नाग म्हणाला उंदराला

नाग म्हणाला उंदराला
दोघ जावुया जेवायला ...........


तुला मस्त दाणे देतो
गरम चणे फुटाणे देतो
तु घाबरतोस कशाला? ...........


उंदीर म्हणाला नागाला
माझा बा तुझ्या बानं
अन आजा तुज्या आज्याने खाल्ला
आता तु खाणार मला ...........


नाग लागला हसायला
हल्ली शिवाच्या गळ्यात बसतो
अहिंसा सत्य अस्तेय
उंदीर खात नाही म्हणाला ...........


घाबरू नको भिऊ नको
बिळात लपून बसू नको
मी तर तुझा मित्र
इकोनोमी डाउन म्हणाला ...........


उंदीर भोळा खुळवला
चण्या साठी चटावला
बीळ सोडून मागे बघत
फुटाणे शोधायला निघाला ...........


कसले चणे
कसले फुटाणे
चुकून दात लागला ...........


कसला शंकर
कसली इकोनोमी
बिचारा उंदीर
जय गणेश म्हणाला ...........

1 comment: