Monday, January 5, 2009

घर एकले

घर एकले आसुसलेले


आठवणीँच्या वाटेवरले.....


या वाटेची रीत आगळी


उगम अंत मज साठी जहाले


पोटामागे बांधून सारे


सर्वही माझे वाहून नेले


घर एकले आसुसलेले .....
1 comment: