Sunday, June 18, 2017

जाहीर निषेध!!

राम गणेश गडकरींसारख्या एकमेवाद्वितीय मराठी सारस्वताच्या अपमानाबद्दल अतुल पराक्रमी, सर्वार्थाने हिंदूहृदय सम्राट अशा संभाजी महाराजांचे नावाने ब्रिगेड चालावणाऱ्या भ्याडांचा, बारामतीच्या भडव्यांचा आणि आचरट नारायण राण्यांच्या पुचाट पिलावळीचा जाहीर निषेध!! 😡
गडकरींचा पुतळा नदीत फेकून तुमचा बाप बदलता येतो की काय बारामतीच्या माकडानो!!
अर्वाच्य भाषेबद्दल सुसंस्कृत लोकांची माफी!! पण आमची खात्री पटत चालली आहे की माकडांशी माकडांच्याच भाषेत बोलणे गरजेचे आहे..
आज अत्रे असते तर त्यांनी देखिल हा बारामतीचा माकडचाळा नक्कीच चाबकाने फोडून काढला असता त्यांच्या "मराठा" मधून!!😡

No comments:

Post a Comment