Sunday, June 18, 2017

राष्ट्रवादी संत - औरंगझेब...

म्हणून सांगतो माझ्यासाठी एकच लक्ष आणि एकच नेतृत्व..महाराष्ट्राचे जाणते नेते शरद पवार!!
राष्ट्रवादी म्हणते की "औरंगझेब हे सुफी संत होते"..
अगदी शप्पथ घेऊन सांगतो की मी सातवीच्या इतिहासाच्या पेपर मधे हेच लिहीले होते. पण त्याच्या बद्दल भटुर्ड्या मास्तरानी माझे ५ मार्क का कापले ते मला अजून कळलेले नाही. या ५ मार्कांमुळे वास्तविक माझा ५२ वा नंबर हुकला होता. त्याच्यावरून माझे वर्ग मित्र अजूनही चिडवत असतात त्याचे फार वाईट वाटते.
माझ्या सारख्या गोरगरीब आणि "पद"दलितांवर अन्याय करायची भटांची खोड अजून गेलेली नाही याचे हे द्योत्यक आहे.
राखिव जागांचे सध्याचे धोरण बदलून १०० भटांपैकी फक्त २ भटांनाच शिक्षणाची परवानगी दिली पाहिजे. बाकीच्या ९८ भटाना ते जिथून आले तिथे परत पाठवून दिले पाहिजे असेही माझे एक ठाम मत आहे. माझी खात्री आहे की साहेबही त्याला मोठ्या मनाने सहमत होऊन लवकरच परवानगी देतील. तर ते एक असो.
पण आज हे राष्ट्रवादीचे पोस्टर आणि त्याच्या समोर बसलेले सुविद्य सत्याग्रही पाहून माझे डोळेच काय, सगळेच भरून आले आहे. शेवटी "सत्यमेव जयते" (मराठी मधे "सत्याकडे मेवा जातो" असे वाचावे) हेच खरे!!
तरी देखील माझ्या इयत्ता सातवीत केलेल्या मौलिक संशोधनाला मिळालेले हे "फिर्दौस" समर्थन पाहून आज खूप मोकळे वाटते आहे.
पेपर मधे पुढे मी "शिवाजी महाराज आग्रयाला औरंगझेबाने आयोजित केलेल्या मुशायर्याला गेले होते आणि तिथे त्यांनी अकबरावर पोवाडा सादर केला. शंभूराजे डफ वाजवत होते. आणि मदारी मेहतर तुणतुणे वाजवत होते. हा पोवाडा औरंगजेबास इतका आवडला की त्याने महाराजाना अंमळ थोडे दिवस आग्र्यात ठेऊनच घेतले आणि त्यांना भरपूर, म्हणजे पेटारे भरभरून, मिठाई खाऊ घातली." असे देखील लिहीले होते.
आता ही सगळी ऐतिहासिक सत्ये कधी सिद्ध होतात त्याची उत्कंठा लागून राहिली आहे.
पवार साहेब हयात आहेत तोवर माझे सगळे इतिहासावरचे ऐतिहासिक शोध सिद्ध होणार आणि सगळे भटुर्डे खोटे ठरणार याची मला पूर्ण खात्री आहे.
जीवेत शरद: शतम् तसेच जीवेत अजित: शतम् सुद्धा!!
("जीवेत अजित: शतम्" असे लिहिलेले ५२ फुटी फ्लेक्स महाराष्ट्राच्या अस्सल राजधानीत, म्हणजे बारामतीत, आमच्या डोळ्यानी पाहिले आहेत. उगाच भटानी संस्कृतातल्या चुका काढू नयेत.)

No comments:

Post a Comment