Thursday, February 12, 2009

दाटलेल्या कंठास

दाटलेल्या कंठास खुलवू नकोस आता

थांबलेला झुला तू झुलवू नकोस आता...

पहाटेची कळी उमलायचीच नव्हती

काजळात चंद्र कधीचा बुडाला ....

प्रारब्ध चांदण्यांचे विसरून आज जा तू

लाटातले रवि बिम्बही झाले निस्तब्ध आता ....

घरटे मनीचे रिकामे खग कधीचा उडाला

पोकळीत पिसारा उडवू नकोस आता .....

व्याकूळश्या स्वरानी भिजले उदास गाणे

संवादीनी पुराणी हलवू नकोस भाता .....

दाटलेल्या कंठास खुलवू नकोस आता

थांबलेला झुला तू झुलवू नकोस आता...

No comments:

Post a Comment